FAALİYET ALANLARI

  • Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku alanında dava ve takip hizmeti haricinde müvekkil şirketlere ticari anlaşmaların müzakeresi ve sözleşme hazırlanması süreçlerini içeren danışmanlık ve destek hizmeti de sunmaktayız. Başlıca takip ettiğimiz davalar; Kambiyo Senetleri İle İlgili Davalar, Ticari İşletmelerin Devralınması, Birleştirilmesi veya Tür Değiştirmesi İle İlgili Davalar, Rekabet yasağına ilişkin davalar, İflas davası, Konkordato davası, Ticari nitelikte ipoteğin fekki ve ihalenin feshi davaları.