FAALİYET ALANLARI

  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında müvekkillerimize sağladığımız danışmanlık hizmeti dışında, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında eser sahibinin açacağı maddi ve manevi tazminat davaları, markaya ilişkin hükümsüzlük, markaya tecavüzün önlenmesi ile maddi ve manevi tazminat davaları, tasarım hukukundan kaynaklanan davalar ile patent hukukundan kaynaklanan davalarda müvekkillerimize danışmanlık ve dava takip hizmeti vermekteyiz.