FAALİYET ALANLARI

  • Gayrimenkul Hukuku
Taşınmazlar için düzenlenen bir medeni hukuk dalı olan Gayrimenkul Hukuku alanında kira sözleşmelerinin hazırlanması, tapu iptal tescil davaları, müdahalenin men’i ve elatmanın önlenmesi davaları, önalım ve gerialım davaları, ipotek kurulması ve terkini işlemlerinde müvekkillerimize danışmanlık ve dava takip hizmeti vermekteyiz.