FAALİYET ALANLARI

  • İş Hukuku
İş Hukuku alanında hem işveren ve hem de işçi müvekkillerimize işçilik alacakları, hizmet tespiti davaları, işe iade davaları, iş kazasından kaynaklanan davalarının takibi yanında iş sözleşmelerinin hazırlanması, işçilerin özlük dosyalarının hazırlanması hususlarında danışmanlık hizmeti de uzman vekillerimiz tarafından verilmektedir.