FAALİYET ALANLARI

  • Ceza Hukuku
Ceza Hukuku alanında başta fikri sınai haklardan ve marka haklarından kaynaklanan suçlar olmak üzere, dolandırıcılık suçları, vergi suçları, güveni kötüye kullanma suçları, belgede sahtecilik, mühür bozma, imar kanununa aykırılıktan kaynaklanan suçlar, bilişim suçları alanlarında müvekkillerimize soruşturma ve kovuşturma aşamalarında hizmet vermekteyiz.